Prijava za moratorijum | Podgorička banka

Prijava za Program zaštite klijenata ili moratorijum na otplatu kredita za fizička lica

Poštovani klijenti, ukoliko želite da se prijavite za Program zaštite klijenata (CPP) ili za mogućnost kratkotrajnog odlaganja otplate kredita (moratorijum) molimo da popunite priloženu formu.

U skladu sa Odlukom CBCG moratorijum može biti odobren klijentu koji ispunjava sledeće uslove:

  • da na 31.12.2019 klijent nije bio u kašnjenju po kreditima više od 90 dana i
  • da na 31.12.2019 klijent nije imao kredite koji su klasifikovani kao non-performing i
  • da klijent nije imao zahtev za restruktuiranje predmetnog kredita tokom 2020. godine.

Dodatni kriterijumi koje je potrebno ispuniti su:

FIZIČKA LICA NEOPHODNA DOKUMENTACIJA
Prestanak radnog odnosa Potvrda statusa nezaposlenog kod ZZZCG
Pomorac bez radnog angažmana u poslednja 3 mjeseca Matrikula
Umanjenje zarade za 20% ili više Potvrda od poslodavca
Umanjenje ostalih prihoda (prihod od rente, izdavanja smještaja) Dokaz o otkazivanju rezervacija ili raskidu/izmjeni ugovora
Ukoliko sudužnik ispunjava bilo koji od navedenih uslova Iste potvrde su potrebne i za sudužnika

* Saglasan sam da Podgorička banka može obrađivati moje lične podatke u cilju moje identifikacije, a koje joj dobrovoljno stavljam na raspolaganje i pod materijalnom i krivičnom odgovornošću tvrdim da su tačni.