Potpisan ugovor o kupoprodaji akcija SGME banke | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Novosti > Potpisan ugovor o kupoprodaji akcija SGME banke
Potpisan ugovor o kupoprodaji akcija SGME banke

Societe Generale Grupa potpisala je ugovor o kupoprodaji akcija Societe Generale banke Montenegro Crnogorskoj komercijalnoj banci / OTP Grupi, uslovljen odobrenjem nadležnih bankarskih, antimonopolskih i tržišnih regulatora. Zatvaranje transakcije bi trebalo da se desi u narednim mjesecima.

U narednim mjesecima, Societe Generale Grupa i OTP Grupa će zajedno raditi na obezbjeđivanju potrebnih odobrenja. Societe Generale Montenegro će nastaviti servisiranje stanovništva i korporativnih klijenata sa visokim nivoom kvaliteta i posvećenosti dok se bude pripremala neometana tranzicija za klijente, osiguravajući pri tome stabilnost njihovog odnosa sa bankom.

Societe Generale banka Montenegro će biti dio sporazuma o saradnji potpisanog između Societe Generale i OTP banke koji obuhvata pružanje međusobnih usluga u različitim područjima (uključujući, ali ne ograničavajući se na investiciono bankarstvo, tržišta kapitala, finansiranje upravljanja gotovinom i likvidnošću). Albanija, Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Moldavija i Srbija uskoro su ili će se ubrzo pridružiti sporazumu o tim uslugama.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.0833
  • GBP 1 0.8901
  • USD 1 1.1865
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.51 -0.52