Pravna regulativa | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > > Pravna regulativa
Pravna regulativa

Pristup ovoj Internet prezentaciji i podacima sadržanim na njoj podložni su dolje navedenim uslovima i odredbama usvojenim 29.10.2008. godine.

Podgorička banka

Sjedište: Bulevar Revolucije br. 17, 81 000 Podgorica, Crna Gora

Uslovi korišćenja

Sve informacije dostupne na ovoj Internet prezentaciji isključivo su informativnog karaktera, ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Informacije koje Podgorička banka objavljuje na ovoj Internet prezentaciji smatraju se tačnim i pouzdanim u vrijeme njihovog unošenja, međutim, Podgorička banka ne jemči za tačnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka sadržanih na ovoj Internet prezentaciji. Podgorička banka može u svakom trenutku, bez prethodne najave ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na ovoj Internet prezentaciji.

Podgorička banka stalno provjerava i aktualizuje informacije na svojim Internet stranama. Uprkos svoj brižljivosti, moguće je da su se podaci u međuvremenu promijenili. Stoga ne možemo preuzeti odgovornost ili garanciju za aktuelnost, tačnost i potpunost informacija.

Iako su se preduzele razumne mjere opreza pri sačinjavanju informacija sadržanih na ovoj Internet prezentaciji, naglašavamo da iste nisu namijenjene i ne treba da se koriste ili da se na njih poziva bilo koja transakcija obavljena u okviru Podgorička banka.

Podgorička banka nije odgovorna za sadržaj ovih Internet strana, niti za njihovu upotrebu i ne preuzima nijednu obavezu koja može proisteći iz sadržaja prezentacije. Osobe koje su zainteresovane za bilo koji proizvod ili usluge Podgorička banka, a koji su predstavljeni na ovom sajtu, moraju kontaktirati Podgoričku banku kako bi se raspitali o svim uslovima i naknadama vezanim za pružanje određene usluge ili proizvoda.

Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlašćenom pristupu trećih lica ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka primljena putem elektronske pošte smatraće se nepovjerljivom, te Podgorička banka ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka.

Isključenje odgovornosti

Saglasni ste da koristite Internet prezentaciju Podgorička banka na sopstveni rizik. Podgorička banka nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak informacija koje mogu da se dese prilikom upotrebe Internet prezentacije Podgoričke banke ili usluga, servisa i softvera koji se nalaze na ovoj Internet prezentaciji. Podgorička banka neće biti odgovorna za bilo kakvu specijalnu, indirektnu ili posledičnu štetu ili bilo kakvu štetu koja može proisteći iz korišćenja ove Internet prezentacije i njenog sadržaja ili nedostupnosti iste.

Povezivanje na treće lokacije – linkovi

Linkovi sadržani na ovoj Internet prezentaciji omogućiće Vam da izađete sa stranica Podgoričke banke. Povezane lokacije nisu pod kontrolom Podgoričke banke i Podgorička banka nije odgovorna za sadržinu bilo koje povezane lokacije, ili za bilo koje izmjene ili ažuriranja takvih Internet strana. Podgorička banka Vam omogućava ove veze/linkove radi pogodnosti. Uključenje bilo kojeg linka/veze ne implicira podržavanje takve lokacije od strane Podgoričke banke.

Autorska prava

Svi elementi na ovoj Internet prezentaciji su zaštićeni u pogledu autorskog prava, i isključivo su vlasništvo Podgoričke banke. Zadržana su prava u pogledu autorskih prava trećih lica

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.0826
  • GBP 1 0.8944
  • USD 1 1.1922
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.51 -0.53