Transakcioni račun za međunarodne platne transakcije | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Mala i srednja preduzeća > Računi > Transakcioni račun za međunarodne platne transakcije
Transakcioni račun za međunarodne platne transakcije

Potrebna dokumentacija 

Zavisno od vrste organizovanosti preduzeća, može biti potrebna i dodatna dokumentacija:

 • izvod iz Centralnog registra Privrednog suda
 • rješenje o upisu u registar resornog ministarstva
 • rješenje o poreskom identifikacionom broju (PIB)
 • odluka o imenovanju ovlašćenih lica
 • bilansi stanja i uspjeha za prethodne dvije kalendarske godine

Međunarodna plaćanja

Podgorička banka ima dugogodišnju tradiciju obavljanja platnog prometa s inostranstvom. Banka ima razvijene korespondentske odnose sa širokom mrežom svjetskih banaka.

Prednosti

Prednosti koje banka nudi jesu:

 • organizacija platnog prometa u skladu sa svjetskim standardima
 • plaćanje putem SWIFT tehnologije
 • izvršenje svih poslova u najkraćem roku (do 48 časova)
 • primanje naloga elektronskim putem
Saznajte više

Plaćanje iz inostranstva – LORO doznake

Da biste obezbijedili brz i ispravan priliv sredstava na račune kod Podgorička banka, nalogodavcu u inostranstvu treba da dostavite bankarsku instrukciju, koju dobijate od ličnog bankara, s navedenim sljedećim podacima:

 • puno ime i adresu kompanije
 • IBAN broj
 • SWIFT adresu banke: PDBPMEPG
 • osnov transakcije
 • druge detalje (po potrebi)

Plaćanja ka inostranstvu – NOSTRO doznake

Neophodno je dostaviti:

 • zahtjev ili nalog za plaćanje (obrazac 1450) ovjeren i čitko popunjen, s navedenom svrhom transakcije
 • bankarsku instrukciju s podacima o računu i banci primaoca
 • validnu dokumentaciju – faktura, profaktura ili ugovor, zavisno od osnova transakcije
 • obezbijeđeno pokriće na računu i uplatiti proviziju u skladu sa tarifama banke

Banka će realizovati transakcije u najkraćem roku i obavijestiti vas slanjem kopije SWIFT poruke.

Da biste izbjegli dodatne troškove inostranih banaka, potrebno je dobiti od vašeg partnera u inostranstvu IBAN i SWIFT adresu i navesti ih u nalogu za plaćanje (obrazac 1450/1451).

Navedite da li će se troškovi obračunavati po opciji: OUR, SHA ili BEN, koje podrazumijevaju da:

 • sve provizije naplaćene od strane posredničkih banka, koje procesuiraju plaćanje, snosi nalogodavac − OUR
 • proviziju naplaćenu od nalogodavne banke snosi nalogodavac plaćanja, a proviziju banke korisnika plaća korisnik (podijeljena provizija) – SHA
 • sve provizije naplaćene od strane posredničkih banaka snosi korisnik plaćanja − BEN

NAKNADE

Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.

Želim da zakažem sastanak/naručim poziv iz Call centra

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

 • val. jed. Srednji promjena
 • CHF 1 1.0776
 • GBP 1 0.9132
 • USD 1 1.1833
 • naziv 6m. 3m.
 • EURIBOR -0.46 -0.5