Krediti | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Krediti SGM
Krediti

U zavisnosti od potreba i zahtjeva vašeg biznisa, Podgorička banka odobrava različite vrste kredita. Bilo da vam je potreban kratkoročni kredit za poboljšanje trenutne likvidnosti, bilo da želite investirati u razvoj svog poslovanja – potrebe možete ostvariti uz našu podršku.

Za ostvarenje poslovnih planova malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima Podgorička banka nudi:

  • kratkoročne kredite (Overdraft i Revolving)
  • Lift Ekspres biznis
  • Lift Mini biznis kredit
  • EIB kreditna linija

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.0833
  • GBP 1 0.8901
  • USD 1 1.1865
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.51 -0.52