Depoziti | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Depoziti
Depoziti

Neophodno je da u savremenom poslovanju svako preduzeće nađe najbolje načine upravljanja svojim finansijama. Podgorička banka zbog toga nudi mogućnost pravnim licima da svoja sredstva kod Banke deponuju:

  • po viđenju ili
  • da ih oroče na određeni rok

Depoziti po viđenju

Svojim novčanim sredstvima u eurima, iako su deponovana po viđenju, možete raspolagati prema potrebi. Na njih ostvarujete kamatu u skladu sa poslovnom politikom Banke.

Oročeni depoziti

I kao pravno lice možete oročiti depozit, pri čemu ostvarujete više kamatne stope nego one po viđenju, što zavisi od trenutne situacije na tržištu, iznosa depozita, Vašeg odnosa sa Podgoričkom bankom, a naravno i sa odlukama banke koje se odnose na kamatne uslove.

Kao pravno lice možete oročiti svoja sredstva kod Banke pismenim ili usmenim zahtjevom sa izraženom željom o visini sredstava za oročavanje kao i o uslovima oročavanja.

Po isteku roka oročavanja sredstava, depozit je uvećan za ugovoreni iznos kamate i u skladu s ugovorom prenijet na neki od vaših drugih računa ili reoročen.

Fond za zaštitu depozita

Podgorička banka članica je Fonda za zaštitu depozita.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.0833
  • GBP 1 0.8901
  • USD 1 1.1865
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.51 -0.52