Kalkulator za štednju | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Kalkulator za štednju

Kalkulator za štednju

Kreditni kalkulator
Iznos glavnice eura
Period oročenja mjeseci
Kamatna stopa % godišnje

Glavnica
500,00 €
Kamata
0,04 €
Ukupno
500,04 €

Prikazani obračun na osnovu podataka koje ste unijeli u kalkulator za štednju može se koristiti isključivo u informativne svrhe i ne proizvodi obavezu banke da zaključi ugovor o štednji pod tim uslovima. Za obračun se koristi konformni metod obračuna kamate.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.0826
  • GBP 1 0.8944
  • USD 1 1.1922
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.51 -0.53