Transakcioni računi | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Građani > Transakcioni računi
Accounts Societe General Montenegro
Transakcioni računi

Otvaranjem računa u Podgoričkoj banci u mogućnosti ste da brzo i lako završavate sve svoje finansijske transakcije.

Transakcioni računi glase na ime osobe koja ih otvara, a mogu ih otvoriti punoljetne osobe, kao i maloljetnici sa zakonskim zastupnikom, roditeljem ili starateljem.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.0826
  • GBP 1 0.8944
  • USD 1 1.1922
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.51 -0.53