Progresivna štednja | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Građani > ŠTEDNJA > Progresivna štednja
Progressive savings
Progresivna štednja

Specifična i nova Progresivna štednja proizvod je namijenjen svim klijentima. Ova štednja podrazumijeva:

 • minimalni inicijalni ulog: 250 €
 • periode oročenja od 12, 24 i 36 mjeseci
 • polugodišnje povećanje nominalnih kamatnih stopa
 • polugodišnji pripis kamate

Kome je namijenjena?

Progresivna štednja namijenjena je svim klijentima Podgoričke banke, rezidentima i nerezidentima.

Prednosti

 • slobodno raspolaganje obračunatom kamatom
 • mogućnost dodatnih uplata u iznosu i dinamikom koju sami odredite čime uvećavate glavnicu i samim tim iznos obračunate kamate
 • ako se odlučite na prijevremeni raskid ugovora, zadržavate pripisanu kamatu

Dokumenti

Fond za zaštitu depozita.

Podgorička banka članica je fonda za zaštitu depozita.

Saznajte više

Banka u ime klijenta i za njegov račun prilikom isplate kamate obračunava, obustavlja od obračunate kamate i uplaćuje na propisane račune porez na prihod od kapitala, saglasno važećim zakonskim propisima na dan isplate kamate.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

 • val. jed. Srednji promjena
 • CHF 1 1.0893
 • GBP 1 0.9045
 • USD 1 1.1065
 • naziv 6m. 3m.
 • EURIBOR -0.42 -0.42