Zastupanje u osiguranju | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Građani > Zastupanje u osiguranju
Zastupanje u osiguranju

 

Podgorička banka, licencirana za poslove zastupanja u osiguranju, omogućava svojim klijentima da u ekspoziturama banke dobiju polise riziko i neživotnog osiguranja u saradnji sa našim partnerima iz oblasti osiguranja:

Osiguravajući proizvodi koje klijent može zatražiti u svim ekspoziturama su:

  • Riziko osiguranje
  • Osiguranje imovine 
  • Putno-zdravstveno osiguranje
  • Zelena karta kao dokaz da korisnik motornog vozila ima polisu osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima u inostranstvu.

Riziko osiguranje i Osiguranje imovine su obezbjeđenja kredita kao što su:

a za gotovinske kredite za penzionere Respekt, kao obezbjeđenje, potrebno je samo osiguranje života - riziko osiguranje.

Postojeća ponuda će se vremenom uvećavati novim osiguravajućim proizvodima na zadovoljstvo svih nas. 

 

 

Želim da zakažem sastanak/naručim poziv iz Call centra

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.0826
  • GBP 1 0.8944
  • USD 1 1.1922
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.51 -0.53