Gotovinski kredit za penzionere RESPEKT | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Građani > Krediti > Gotovinski kredit za penzionere RESPEKT
Gotovinski kredit za penzionere RESPEKT

RESPEKT kredit je najbolji izbor za penzionere koji imaju potrebu za gotovinskim sredstvima.

Kome je namijenjen?

Namijenjen je svim penzionerima Fonda PIO Crne Gore koji svoju penziju primaju preko računa u Podgoričkoj banci.    

Šta treba znati?

 • odobrenje kredita moguće je za samo 1 dan!
 • kredit se odobrava u iznosima od 300 € do 15.000 €, a uz polisu životnog osiguranja do 20.000 €
 • rok otplate je od 6 do 72 mjeseca  
 • kredit se odobrava po fiksnoj kamatnoj stopi


*Prikazani kamatni uslovi se odnose na kredite sa besplatnom polisom osiguranja u promotivnom periodu od 15. septembra do 15. novembra 2020. Za odobrenje preko 12.000€ potrebna je individualna polisa.
Ponuda se odnosi na nove korisnike penzionerskih kredita Podgoričke banke, kao i na postojeće uz posebne zahtjeve u skladu sa internim kriterijumima banke.

Saznajte više

Reprezentativni primjer gotovinskog kredita

Iznos kredita

2.000,00€

13.000,00€

6.000,00€

Period otplate

36 mjeseci

72 mjeseca

72 mjeseca

NKS (godišnja)

8,49%

(bez životnog osiguranja)

7,49%

(sa individualnom polisom)

9,79%

(sa grupnom polisom)

Mjesečni anuitet

62,83€

223,17€

109,28€

Administrativna naknada

26,00€

169,00€

0,00€

Ukupna kamata

261,88€

3.068,01€

1.867,97€

EKS

9,64%

8,08%

9,82%

Ukupni troškovi*

287,88€

3.242,01€

1.872,97€

Ukupan dug

2.287,88€

16.242,01€

7.872,97€

**Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cijeli period, administrativne naknade, naknade za mjenicu (2€) i upita u Kreditni biro CBCG (3€). U ukupne troškove i ukupan dug kao i u obračun EKS nije uključen trošak premija osiguranja, koji će biti uključen u konačan obračun.

Opšti uslovi odobravanja

Krediti se odobravaju kreditno sposobnim zajmotražiocima koji su primili najmanje jednu penziju preko računa u Podgoričkoj banci. Kreditno sposobni zajmotražilac jeste onaj klijent koji ima mogućnost da sa polovinom penzije može vratiti ukupne mjesečne obaveze, uključujući anuitet kredita za koji aplicira.

Obezbjeđenje kredita

 • mjenica koju je potpisao klijent (i žirant ukoliko je predviđen kreditnim uslovima), kao i mjenično ovlašćenje
 • administrativna zabrana za klijenta (i žiranta ukoliko je predviđen kreditnim uslovima)
 • saglasnost za zaduživanje računa
 • ugovor o jemstvu za žiranta
 • trajni nalog za dužnika
 • polisa osiguranja života 

Banka može zatražiti dodatna obezbjeđenja (garanciju pravnog lica, žirante).

Potrebna dokumentacija

Želim da zakažem sastanak/naručim poziv iz Call centra

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

 • val. jed. Srednji promjena
 • CHF 1 1.0826
 • GBP 1 0.8944
 • USD 1 1.1922
 • naziv 6m. 3m.
 • EURIBOR -0.51 -0.53