Bankarske garancije | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Građani > Krediti > Bankarske garancije
Bankarske garancije

Bankarska garancija je instrument obezbjeđenja, kojim se banka obavezuje prema korisniku garancije da će mu, za slučaj da mu treće lice ne ispuni obavezu o dospjelosti, izmiriti obavezu, ako budu ispunjeni uslovi iz garancije.

Učesnici u poslu su:

 • Principal ili Nalogodavac sa kojim banka sklapa ugovorni odnos,
 • Korisnik garancije, ugovorna strana iz osnovnog posla sa nalogodavcem,
 • Garant (banka), izdavalac garancije.

Podgorička banka izdaje sledeće vrste bankarskih garancija fizičkim licima:

 • Garancije ponude ili tenderske garancije 
 • Garancije za dobro izvršenje posla (činidbene) 
 • Plative garancije 
 • Carinske garancije 
 • Garancije za povraćaj avansa
Saznajte više

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtjev za garancijom 
 • Javni poziv, odnosno ugovor u originalu ili njegova elektronska verzija koji služe kao osnov odobrenja garancije

Cjenovne uslove odobrenja garancije pogledajte ovdje.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

 • val. jed. Srednji promjena
 • CHF 1 1.0776
 • GBP 1 0.9132
 • USD 1 1.1833
 • naziv 6m. 3m.
 • EURIBOR -0.46 -0.5