Program zaštite klijenata | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Content > Program zaštite klijenata
Program zaštite klijenata

Program zaštite klijenata Podgoričke banke (CPP) namijen je svim klijentima, fizičkim licima, koji imaju trenutni problem u redovnoj otplati kredita, nastao kao posljedica pandemije COVID-19. 
Klijentima nudimo dvije mogućnosti:
1.    Mogućnost kratkotrajnog odlaganja otplate kredita (moratorijum) u trajanju od 6 mjeseci klijentima koji ispunjavaju određene uslove ili
2.    Mogućnost dugotrajne konsolidacije duga putem reprograma produženjem roka otplate kredita koji propisuje Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID-19 na finansijski sistem, klijentima kojima je smanjena zarada za najmanje 10% kao posljedica negativnog uticaja COVID-19.

Pozovite Call Centar na 19900 i zakažite sastanak u najbližoj poslovnici Podgoričke banke. Naše kolege će vam ponuditi savjete i predložiti rješenja koja vam najviše odgovaraju.

1.    Mogućnost kratkotrajnog odlaganja otplate kredita (moratorijum)
Klijenti (fizička lica) koji žele da apliciraju za privremeno obustavljanje obaveza u trajanju do 6 mjeseci moraju ispunjavati sljedeće uslove:
•    da kredit na koji traže primjenu moratorijuma na 31.12.2019.  nije bio u kašnjenju u otplati,
•    da je klijentu zbog pandemije prestao radni odnos u periodu poslije 31. marta 2020. godine,
•    klijenti pomorci, korisnici kredita, kojima je kao posljedica epidemije virusom COVID-19 odložen planirani ukrcaj na brod i isti nije izvršen do apliciranja za korišćenje moratorijuma, imaju pravo na njegovo korišćenje, ukoliko ispunjavaju uslove u pogledu kvaliteta kredita na 31.12.2019. godine. Kao dokaz i razloge odloženog ukrcaja, korisnik kredita dostavlja svu raspoloživu dokumentaciju koja dokazuje navedeno.   
Klijent sam donosi odluku o načinu plaćanja kamate tokom korišćenja pogodnosti moratorijuma. Na raspolaganju su tri mogućnosti: plaćanje kamate tokom moratorijuma, plaćanje kamate nakon moratorijuma i pripis kamate glavnom dugu nakon isteka moratorijuma.
Za realizaciju moratorijuma klijent je dužan da dostavi
1)    zahtjev za uspostavljanje moratorijuma i 
2)    dokaz da je izgubio posao (potvrda bivšeg poslodavca ili potvrda sa Zavoda za zapošljavanje).

Na sljedećem linku nalazi se Zahtjev koji je potrebno popuniti i dostaviti banci.    

 

2.    Mogućnost dugotrajne konsolidacije duga putem reprograma
Klijenti (fizička lica) u skladu sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o privremenim mjerama  za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID-19 na finansijski sistem imaju pravo na reprogram tako što će Banka odobriti promjenu plana otplate kredita produženjem roka otplate kredita, ako je korisniku kredita 31.3.2020. godine ili kasnije smanjena zarada za najmanje 10% kao posljedica negativnog uticaja epidemije zarazne bolesti COVID-19. Kredit za koji klijent traži mogućnost reprograma na 31.12.2019. ne smije imati kašnjenje u otplati.
Promjena plana otplate kredita će se primjeniti na slijedeće načine:
 
•    Korisniku kredita sa neto zaradom koja je prije smanjenja iznosila 550,00 EUR i više, a nakon smanjenja zarade neopterećeni dio zarade iznosi manje od 220,00 EUR, rok otplate kredita produžava se na način da iznos neopterećenog dijela zarade nakon izmjene plana otplate kredita ne bude manji od 220,00 EUR.
•    Korisniku kredita sa neto zaradom koja je prije smanjenja iznosila manje od 550,00 EUR rok otplate kredita produžava se tako da iznos neopterećenog dijela zarade nakon izmjene plana otplate kredita ne bude manji od iznosa neopterećenog dijela zarade koji je korisnik kredita imao neposredno prije smanjenja zarade.
•    Korisnik kredita i banka sporazumno imaju pravo drugačijeg dogovora u odnosu na prethodna dva koja definiše Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID-19. 
Korisnik kredita koji namjerava da ostvari pravo na reprogram dužan je da dostavi banci:

1)    Zahtjev u elektronskoj ili pisanoj formi za izmjenu plana otplate kredita shodno navedenoj Odluci i
2)    Razloge smanjenja neto zarade, kao i iznos smanjenja koji se dokazuje pisanom izjavom poslodavca o razlozima smanjenja, izvodima iz banke, kao i platnim listama na osnovu kojih se može vidjeti da je neto zarada smanjena nakon 31.03.2020. godine i da je ostala na nižem nivou u odnosu na prethodni period sve do momenta apliciranja za restrukturiranje kredita u skladu sa Odlukom. 

Na sljedećem linku možete pronaći Potvrdu koji je potrebno dostaviti.

Zakažite sastanak/pošaljite zahtjev: 
•    Pozivom Call centra na broj 19900
•    Slanjem podataka na e-mail adresu moratorijum@pgbanka.me

Svi zahtjevi klijenata koji budu ispunjavali uslove za moratorijum ili reprogram propisan Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja pandemije COVID-19 za obustavu plaćanja ili reprogram u skladu sa navedenim pravilima biće odobravani po automatizmu.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.0826
  • GBP 1 0.8944
  • USD 1 1.1922
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.51 -0.53