Informacija za klijente koji koriste Transakcioni račun za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija za prilive i odlive u domaćem platnom prometu | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Content > Informacija za klijente koji koriste Transakcioni račun za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija za prilive i odlive u domaćem platnom prometu
Informacija za klijente koji koriste Transakcioni račun za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija za prilive i odlive u domaćem platnom prometu

Poštovani klijenti,

Za obavljanje transakcija  u domaćem platnom prometu  potrebno je da koristite Transakcioni račun za nacionalne platne transakcije. U slučaju da nemate otvoren ovaj račun u našoj banci, potrebno je da posjetite neku od ekspozitura Podgoričke banke, kako bi otvorili račun koji treba koristiti za sve transakcije koje ubuduće budete obavljali u domaćem platnom prometu.

Preporučujemo Vam da koristite servis elektronskog bankarstva naše banke putem kojeg imate mogućnost kreiranja trajnog naloga po potrebi, za prenos sa Transakcionog računa za međunarodne platne transakcije na Transakcioni račun za nacionalne platne transakcije, uz konverziju po prilivu na Transakcioni račun za nacionalne platne transakcije i ujedno zatvaranje trajnih naloga za druge namjene vezanih za Transakcioni račun za međunarodne platne transakcije.
Servis elektronskog bankarstva omogućava klijentu da obavlja transakcije na svim svojim računima bez potrebe da dolazi u banku, kao i da uvijek dobije pravovremenu informaciju o stanju na računima.

Za sve informacije, molimo Vas da pozovete Call centar banke na broj 19 900.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.0826
  • GBP 1 0.8944
  • USD 1 1.1922
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.51 -0.53