Informacija za klijente koji imaju debitne kartice vezane za Transakcioni račun za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Content > Informacija za klijente koji imaju debitne kartice vezane za Transakcioni račun za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija
Informacija za klijente koji imaju debitne kartice vezane za Transakcioni račun za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija

Poštovani klijenti,

Obavljanje platnih transakcija debitnim karticama koje su vezane za Vaše račune za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija neće biti moguće počev od 01.09.2020 godine.

Ukoliko imate otvoren Transakcioni račun za nacionalne platne transakcije u našoj banci, potrebno je da taj račun povežete sa Vašim debitnim karticama.
U slučaju da nemate otvoren ovaj račun, potrebno je da posjetite neku od ekspozitura Podgoričke banke, kako bi otvorili račun za sve buduće transakcije u domaćem platnom prometu.

Preporučujemo Vam da koristite servis elektronskog/mobilnog bankarstva naše banke putem kojeg imate mogućnost kreiranja trajnog naloga po potrebi, za prenos sa Transakcionog računa za međunarodne platne transakcije na Transakcioni račun za nacionalne platne transakcije, uz konverziju po prilivu na Transakcioni račun za nacionalne platne transakcije i ujedno zatvaranje trajnih naloga za druge namjene vezanih za Transakcioni račun za međunarodne platne transakcije.
Servis elektronskog bankarstva omogućava klijentu da obavlja transakcije na svim svojim računima bez potrebe da dolazi u banku, kao i da uvijek dobije pravovremenu informaciju o stanju na računima.

Za više informacija molimo Vas da pozovete Call centar banke na broj 19 900.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.0826
  • GBP 1 0.8944
  • USD 1 1.1922
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.51 -0.53