Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.0698
  • GBP 1 0.9021
  • USD 1 1.1698
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.52 -0.52